แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 13433
Page Views 22070
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ (ปรับใหม่ล่าสุด) (อ่าน 119) 01 มี.ค. 65
แจ้งแผนการเปิดเรียน สัปดาห์หน้า (28-4มีค.65) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขอให้ติดตามข่าวจากโรงเรียน (อ่าน 224) 25 ก.พ. 65
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 154) 06 ก.พ. 65
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 194) 06 ก.พ. 65
รับสมัครสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (อ่าน 190) 27 ม.ค. 65
รูปแบบ/แผนการจัดการเรียนการสอน เดือนมกราคม65 ของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 195) 08 ม.ค. 65
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (29ธ.ค.64) (อ่าน 215) 29 ธ.ค. 64
แผนการเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ โควิด-19 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (อ่าน 186) 23 ธ.ค. 64
แจ้งถึงนักเรียนชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 ที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 4 (การเลี้ยงสัตว์) (อ่าน 202) 21 ธ.ค. 64
แจ้งข้อมูลข่าวสารวิชา IS ชั้นม.5 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่น (อ่าน 199) 13 ธ.ค. 64
ตารางการเปิดเรียนแบบ Onsite ประจำเดือนธันวาคม 2564 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (อ่าน 209) 12 ธ.ค. 64
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

จัดทำโดย นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่