แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 13459
Page Views 22096
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6  เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  โดยผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      1. มีความขยัน มุ่งมั่น และอดทน  
      2. ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
      3. มีความชอบและสนใจด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  
      4. รักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ  
      5. ต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
      6. เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ    
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  
      1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีพอเพียง  
      2. ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะชีวิตด้านการเกษตรเพื่อ
          คุณภาพชีวิตที่ดี  
      3. ได้รับความรู้และทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีมากมายจาก
          ครูที่ปรึกษาและผู้รู้ 
      4. ได้ไปทัศนศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
          เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ  
      5. มีเงินออมจากการทำกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียน  
      6. สมาชิกยุวเกษตรกร เมื่อจบชั้น ม.6 ได้รับสิทธิพิเศษ (โควตา)
         ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
         ทุกสาขาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องสอบเข้า 
         (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) 
      7. อื่นๆ อีกมากมาย
      นักเรียนคนใดสนใจประสงค์จะสมัครให้ กรอกใบสมัครทุกช่องอย่างละเอียด พร้อมส่งภาพถ่ายหน้าตรงของตนเอง  โดยกรอกสมัครได้ที่ลิงค์      https://script.google.com/macros/s/AKfycbzQUuSsu04K1YcBON2p794iYvfzFS3wJzdRJu2WJ6xdRyu0Q2rzwxYqp_TDeXJiV7U-/exec  หรือที่เว็บไซต์  www.krusomchai.com  ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ที่แบนเนอร์เว็บ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.63 KB
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2565,06:44   อ่าน 191 ครั้ง
จัดทำโดย นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่