แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 13465
Page Views 22102
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของโรงเรียนภาคเรียนที่2/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.04 KB 45
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มยืมเงิน 14
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตารางคิวนำเสนอผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ปีงบ 65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 162.18 KB 28
แบบรวบรวมคะแนนประเมินครู65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.18 KB 26
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) คศ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.68 KB 22
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.08 KB 24
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) คศ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.26 KB 25
แบบรายปฏิบัติงานวPAปี65(เลื่อนเงินเดือน) Word Document ขนาดไฟล์ 555.5 KB 22
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
จุดเน้นโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 965.25 KB 17
แผนพัฒนาคุณภาพฯ(2564-2567)โรงเรียนสินปุนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 16
PowerPoint นำเสนอรับการนิเทศ (20ม.ค.65) 54
แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 67
เอกสารการจัดการเรียนรู้ครูสมชัย
ตารางสอนภาคเรียนที่2/2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.74 KB 59
จัดทำโดย นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่