แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 13462
Page Views 22099
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
ชื่อ                            นายสมชัย  ลีสุรพงศ์
วันเดือนปีเกิด          วันอังคาร ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ภูมิลำเนาเดิม           ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ที่อยู่ปัจจุบัน             18 หมู่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 80240
                                  โทรศัพท์ 08 6299 4858
สถานที่ทำงาน         โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  หมู่ 3 ตำบลสินปุน 
                                  อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่
                                  โทรศัพท์ 0 7570 2363  http://www.sinpun.ac.th
ตำแหน่งปัจจุบัน      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
                                  ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
 
จัดทำโดย นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่